Geld

Gemeente stopt contract met Stadsgeldbeheer

Keiharde boodschap voor organisatie die kwetsbare Utrechters met schulden helpt

Stadsgeldbeheer, onderdeel van stichting de Tussenvoorziening, is een gespecialiseerde schuldhulpverlener. De organisatie richt zich op kwetsbare groepen met een financieel probleem, waaronder mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. De organisatie wordt binnenkort aan de kant gezet door de gemeente Utrecht, die de dienstverlening vanaf volgend jaar zelf gaat organiseren. Dat leidt tot grote verontwaardiging en bezorgdheid om kwetsbare inwoners.

Het idee achter het besluit van de gemeente is dat de schuldhulp verbetert door specialisatie en dat inwoners te maken krijgen met één aanspreekpunt tijdens hun schuldhulpverlening. De bestaande samenwerking met Stadsgeldbeheer eindigt dit jaar en dan wil de gemeente een nieuwe aanpak, nu wachttijden afgelopen jaren zijn toegenomen. Dat geldt volgens de gemeente niet voor de reguliere schuldhulp, die al in handen is van de gemeente en dat blijft.

Stadsgeldbeheer betwijfelt echter of inwoners in nood straks werkelijk beter worden geholpen. De organisatie stelt dat haar cliënten weinig vertrouwen hebben in de overheid, die bovendien vaak zelf één van de schuldeisers is. “Als er wantrouwen is richting de overheid – terecht of onterecht – dan is dat niet de partij waar je aanklopt voor hulp. Juist omdat wij niet van de gemeente zijn geeft dat mensen de rust om in openheid aan hun financiën te werken,” zegt Carien Hattink van Stadsgeldbeheer. De cliëntenraad deelt die zorg.

Lees het hele artikel in het AD.

Vragen gemeenteraad

De fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66, EenUtrecht en Stadsbelang Utrecht hebben op 8 maart schriftelijke vragen gesteld over de plannen. Die gaan onder meer over de vraag of er geen problemen ontstaan met het vertrouwen van cliënten als ze naar de gemeente zelf moeten stappen voor hulp, en over mogelijke belangenverstrengeling als de gemeente zelf schuldeiser is. Ook zijn er vragen over de capaciteit van de gemeente om de dienstverlening zelf te doen, over personeelsproblemen die daarbij optreden en over de kwaliteit die geboden kan worden. Waarom denkt het college dat de gemeente Utrecht met een deels nieuw op te zetten organisatie het beter en efficiënter kan doen dan Stadsgeldbeheer?

Lees de schriftelijke vragen van gemeenteraadsfracties.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux