Gelijke kansen voor een zeker bestaan

Beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid 2024-2028

Eind januari stuurde het College van B&W een beleidsnota naar de gemeenteraad waarin staat hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan het armoede- en schuldenbeleid voor de komende vier jaar. Deze nota beschrijft de doelen waarmee de gemeente de komende jaren werkt aan de ambitie dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en schuldenzorgvrij zijn. Het voorstel wordt begin maart in de gemeenteraad besproken.

Doelen

De gemeente zet in op de volgende doelen:

  1. Alle Utrechters krijgen waar ze recht op hebben.
  2. Alle Utrechters ontvangen tijdig passende hulp bij rond komen of het oplossen van problematische schulden.
  3. Alle Utrechtse gezinnen met minderjarige kinderen hebben voldoende financiële middelen en mogelijkheden om mee te doen.

Keuzes maken

De gemeente zegt tegelijkertijd te moeten bezuinigen. Er moeten keuzes gemaakt worden. De gemeente zet voor in op gezinnen met minderjarige kinderen en jongeren. Er zal worden bespaard op het budget voor de gemeentepolis, de uitgaven van de studietoeslag en de gemeente gaat kijken naar de subsidies die worden verstrekt. Die keuzes hebben consequenties voor andere doelgroepen en de regelingen die worden aangeboden. Dat betekent concreet dat sommige inwoners er niet op vooruit gaan, maar er mogelijk op achteruit gaan. De effecten van deze besparingen zullen worden bekeken in de minima effect rapportage (MER).

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux