Flinke huurstijgingen

Woonbond wil beperking

De Woonbond wil in gesprek over de te hoge huurverhoging van 2024. De bond stuurde een brief aan minister De Jonge, de Tweede Kamer, gemeenten en corporaties.

Minister de Jonge liet onlangs weten met welke percentages de huren omhoog kunnen(externe link) als het in juli 2024 weer tijd is voor de jaarlijkse huurverhoging. Voor sociale huurwoningen gaat het om maximaal 5,8%. Voor vrijesectorwoningen om 4,9%.

Huurstijging en CAO-lonen

In juni 2022 kwamen er Nationale Prestatieafspraken (NPA), tussen het Rijk, woningcorporaties en de Woonbond. Daarin is afgesproken dat de maximale jaarlijkse huurstijging niet langer de inflatie volgt, maar de gemiddelde stijging van de CAO-lonen. Die afspraak voorkwam dat huurders in juli 2023 met een ware huurexplosie van zo’n 10 procent te maken kregen. Daarnaast werd afgesproken dat 600.000 corporatiehuurders met een laag inkomen huurverlaging kregen.

Maar de CAO-lonen stegen hoger dan werd voorzien.  En er zijn flinke verschillen tussen CAO’s. En lang niet iedereen kreeg de afgelopen tijd loonsverhoging die in lijn ligt met de gemiddelde CAO-stijging. Voor veel gepensioneerden en ZZP’ers geldt bijvoorbeeld dat het inkomen niet of minder steeg. De Woonbond vindt het daarom nodig om bij te sturen. Vanwege de honderdduizenden hurende huishoudens die in armoede leven. 

Woonbond steunt oproep huurbevriezing

Onlangs besprak de Tweede Kamer een oproep voor huurbevriezing. De Woonbond steunt die oproep, maar wil dat verhuurders hiervoor financieel gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld door de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af te schaffen. Op die manier houden corporaties nog voldoende geld over om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Lees de uitgebreide versie van dit bericht op de site van de Woonbond.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux