Energiearmoede: landelijke aanpak voor lokale situatie

Het aantal Nederlanders dat moeite heeft om de energierekening te betalen, is afgelopen jaar, ondanks alle steunmaatregelen, voor het eerst in vijf jaar tijd gestegen, blijkt uit een schatting die het CBS en TNO dinsdag naar buiten brengen. Het zijn er nu zo’n 400.000.

Zonder overheidssteun waren bijna 1 miljoen huishoudens in de financiële problemen gekomen — en die steun is nu dus weggevallen. De vraag is of de stroom- en gasprijzen ten opzichte van begin 2023 genoeg zijn gedaald, en de inkomens genoeg gestegen, om het wegvallen van de steunmaatregelen te kunnen opvangen.

Energiearmoede omvat meer dan alleen financiële zorgen. Het gaat ook om problemen zoals slecht geïsoleerde, koude woningen, gezondheidsrisico’s en sociaal isolement.’ Een samenwerkingsverband dat een programma ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA) uitvoert vindt daarom dat een sociaal-maatschappelijke benadering de meest effectieve aanpak is om energiearmoede structureel en effectief aan te pakken. De kern van hun lokale energiearmoedeaanpak richt zich op het activeren en ondersteunen van lokale initiatieven.

Gemeenten hebben volgens LEA over het algemeen een goed beeld van de problematiek en de doelgroep die hulp nodig heeft. Maar ze missen veelal de capaciteit om het probleem structureel aan te pakken. De aanpak richt zicht op het smeden van coalities tussen lokale organisaties om gemeenschappen op lange termijn te ondersteunen in de warmtetransitie.

Lees meer.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux