Bijeenkomst Dak- en Thuisloosheid onder Jongvolwassenen

5 februari

Veel jongvolwassenen in Nederland zijn dak- of thuisloos. De resultaten van de recente ETHOS telling van dak- en thuisloosheid in Noordoost-Brabant laten zien dat het percentage dakloze jongeren veel hoger is dan bleek uit eerdere cijfers. Dat is onacceptabel. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid 2023-2030 zet in op preventie en Wonen Eerst. Hoe geven we dit vorm voor de groep dakloze jongeren in Nederland? Wat voor best practices kennen we en waar is meer van nodig?

Twee experts uit Canada komen naar Utrecht om ons te inspireren en hun kennis en expertise met ons te delen. Zij delen graag hun kennis en expertise met alle partijen die zich in Nederland inzetten om dakloosheid onder jongeren te beëindigen.

Datum en tijd

  • Maandag 5 februari van 14.30 – 17.00 uur
  • Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 – Theaterzaal

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten en professionals in het domein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de bijeenkomst.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux