Bluyssen Fonds

Dit fonds spant zich in om – binnen haar doelstelling en mogelijkheden – financiële ondersteuning te bieden aan individuele gehandicapten. Mensen met een beperking hebben immers recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Denk aan wonen, werken, mobiliteit, een opleiding volgen. Veel mensen met een beperking lopen echter tegen drempels […]

Lees verder…

Blindenfondsen

In Nederland zijn een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. De gezamenlijke website biedt informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag. […]

Lees verder…

De Lichthoeve

Deze stichting verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. Zo worden zij toch in de gelegenheid gesteld om toch op vakantie te gaan. […]

Lees verder…

Bob van der Hout fonds

Het fonds wil de schuldenproblematiek terugdringen en op die manier schuldenloosheid en maatschappelijk herstel bevorderen. Alleen cliënten van de Tussenvoorziening kunnen hier voor hulp terecht. […]

Lees verder…

Cliëntensteunfonds Altrecht

Een fonds, dat cliënten van Altrecht helpt die moeten rondkomen van een (te) krap budget. Hierdoor heeft men vaak onvoldoende financiële mogelijkheden. Zo wordt cliënten weer perspectief geboden. […]

Lees verder…

Stichting THR

Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buur te laten zijn? Stichting Ter Haar Romeny verstrekt de financiële middelen ter versterking van de maatschappelijke zelfstandigheid – als aanvulling op gemotiveerde begeleiding – van personen die met het strafrecht […]

Lees verder…

Van Heumen-de Sitter Stichting

Individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen kunnen bij deze stichting eenmalig voor financiële ondersteuning aankloppen. […]

Lees verder…

Stichting OMDUW

Deze stichting helpt daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus. Zo probeert OMDUW om MENSEN weer RECHT te zetten. […]

Lees verder…

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux