Stichting Nononse

Hulpverlening voor iedereen binnen de Nederlandse samenleving in de meest ruime zin van het woord én niet kerkelijk of politiek gebonden. Dat is wat deze stichting nastreeft. Het betreft met name ondersteuning bij schrijnende probleemsituaties die ondanks ons sociale stelsel niet gehonoreerd kunnen worden. […]

Lees verder…

Stichting Carina

Stichting Carina stelt zich in beginsel ten doel ondersteuning te verlenen aan individuen in de Nederlandse samenleving die in een moeilijke situatie verkeren en die geen beroep meer kunnen doen op reguliere instanties. Het fonds steunt mensen ter oplossing van een acuut probleem met een eenmalige ondersteuning van maximaal 500 euro. […]

Lees verder…

Pape-Fonds

Stichting Pape-Fonds helpt bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Daartoe geeft het éénmalige financiële ondersteuning aan personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen een beroep doen op dit fonds. […]

Lees verder…

Taka Tuka foundation

Ieder met een goed hart voor een ander en een duidelijk plan mag een beroep op dit fonds doen. Het draagt graag een steentje aan bij om de medemens in moeilijke omstandigheden wat vooruit te helpen. Afkomst, religie, geaardheid: dat maakt niet uit. Het bevorderen van de eigen kracht door persoonlijke ontwikkeling en empowerment staat […]

Lees verder…

Dekkers-Fonds

Het Dekkers-Fonds verleent bijdragen voor individuele noden, zodat in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, en mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €750. […]

Lees verder…

RDO Balije

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) richtte zich in eerste instantie vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden. Naderhand ontwikkelde het zich tot een charitatief vermogensfonds. Als zodanig zet het zich in voor doelgroepen en projecten zoals individuele hulpverlening, sociale projecten en preventie […]

Lees verder…

KF Hein Fonds

Dit fonds vindt het belangrijk dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunt het bijzondere initiatieven en individuen met giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten. Met name de vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en bij individuele noden is stijgende. Het betreft vooral het eenmalig ondersteunen van mensen die […]

Lees verder…

Stichting Urgente Noden

Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) bureau. […]

Lees verder…

Linda.Foundation

De Linda.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Kinderen zijn namelijk nooit verantwoordelijk voor de financiële problemen, maar lijden er wel onder. Het gaat om een pakket bonnen voor Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje […]

Lees verder…

Stichting Noodhulp Utrecht

Hebt u geld nodig en kan niemand u daaraan helpen? Stichting Noodhulp Utrecht verleent financiële steun aan inwoners van Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben. […]

Lees verder…

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux