Fondsen

Ondanks alle regelingen en voorzieningen lukt het soms toch niet het om rond te komen door een financiële tegenvaller of een onverwachte noodzakelijke uitgave. Gelukkig is er een vangnet in de vorm van diverse fondsen, waar u voor extra geld kunt aankloppen. Voor het merendeel geldt echter, dat u niet zelf een aanvraag kan indienen, maar dat daarvoor de hulp van bijvoorbeeld het buurtteam of een begeleider nodig is.

Een mooi overzicht van de mogelijkheden die er zijn is te vinden op De Utrechtse Geldzoeker.

Fondsen

Algemeen

Hulpverlening voor iedereen binnen de Nederlandse samenleving in de meest ruime zin van het woord én niet kerkelijk of politiek gebonden. Dat is wat deze stichting nastreeft. Het betreft met name ondersteuning bij schrijnende probleemsituaties die ondanks ons sociale stelsel niet gehonoreerd kunnen worden.

Stichting Carina stelt zich in beginsel ten doel ondersteuning te verlenen aan individuen in de Nederlandse samenleving die in een moeilijke situatie verkeren en die geen beroep meer kunnen doen op reguliere instanties. Het fonds steunt mensen ter oplossing van een acuut probleem met een eenmalige ondersteuning van maximaal 500 euro.

Stichting Pape-Fonds helpt bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Daartoe geeft het éénmalige financiële ondersteuning aan personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Uitsluitend instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen een beroep doen op dit fonds.

Ieder met een goed hart voor een ander en een duidelijk plan mag een beroep op dit fonds doen. Het draagt graag een steentje aan bij om de medemens in moeilijke omstandigheden wat vooruit te helpen. Afkomst, religie, geaardheid: dat maakt niet uit. Het bevorderen van de eigen kracht door persoonlijke ontwikkeling en empowerment staat daarbij centraal.

Het Dekkers-Fonds verleent bijdragen voor individuele noden, zodat in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, en mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €750.

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) richtte zich in eerste instantie vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden. Naderhand ontwikkelde het zich tot een charitatief vermogensfonds. Als zodanig zet het zich in voor doelgroepen en projecten zoals individuele hulpverlening, sociale projecten en preventie

Dit fonds vindt het belangrijk dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunt het bijzondere initiatieven en individuen met giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten. Met name de vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en bij individuele noden is stijgende. Het betreft vooral het eenmalig ondersteunen van mensen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen en het verstrekken van studiebeurzen voor de opleiding van studenten.

Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) bureau.

De Linda.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Kinderen zijn namelijk nooit verantwoordelijk voor de financiële problemen, maar lijden er wel onder. Het gaat om een pakket bonnen voor Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen krijgen en een feestelijke outfit voor de kerst.

Hebt u geld nodig en kan niemand u daaraan helpen? Stichting Noodhulp Utrecht verleent financiële steun aan inwoners van Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben.

Jeugd

De Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds zet zich in voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Dit doen ze door maatschappelijke projecten en organisaties te ondersteunen die zich richten op alleenstaand ouderschap.

Sam& springt bij voor de kinderen! Die mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun ouders. Ze moeten gewoon mee kunnen doen. Dit samenwerkingsverband biedt voorzieningen op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overige zaken.

Kinderen en jongeren kunnen door allerlei oorzaken in de knel komen. Daardoor hebben ze vaak niet dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld kosten voor woninginrichting bij begeleid wonen of bepaalde school- en sportkosten. De stichting richt zich met name op kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht.

Het Paul Verweel Sportfonds is er om allerlei sporten toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd. Kinderen tot 18 jaar en in het bezit van een U-pas kunnen een aanvraag doen voor een sportattribuut naar keuze.

Het Jeugdfonds Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar lessen op het gebied van kunst, cultuur en sport kunnen volgen. Uw hulpverlener helpt u bij het indienen van een aanvraag.

Stichting Leergeld fungeert als intermediair van het Nationaal Fonds Kinderhulp en is er voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Aanvragen dienen echter school, sport of cultuur gerelateerd te zijn. Denk aan een buitenlandse reis voor school en reiskosten naar school. Leergeld is er ook voor gezinnen zonder U-pas. Bereikbaar maandag of donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur via 030-7370332.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen, die in ons land in armoede opgroeien.1 Op de 9 Kinderen kunnen namelijk niet meedoen met leeftijdsgenootjes. Voor veel dingen kunt u weliswaar bij de gemeente of andere fondsen terecht, maar zij bieden niet voor elke aanvraag hulp. Kinderhulp zorgt dat ervoor dat iedereen van 0 tot 21 jaar mee kan doen. Zo springt dit fonds bij als er babyspullen, een laptop, winterjas of studieboeken nodig zijn.

Kerk

Zorg voor mensen in nood. Daar zet de KCU zich voor in door eenmalig, kortlopende projecten, maar langduriger trajecten te steunen van individuen of instellingen.

De diaconie helpt u graag verder wanneer u geld, spullen e.d. nodig heeft of iets met anderen samen wilt doen of bespreken.

Deze stichting helpt daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus. Zo probeert OMDUW om MENSEN weer RECHT te zetten.

Huisdieren

De SBH richt zich op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren, onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier – met name op het gebied van voeding en acute medische zorg.

Deze stichting helpt minima bij het voldoen van incidentele hoge kosten van hun huisdier(en). Denk aan een operatie, castratie of crematie.

Stichting voor gezondheidsherstel voor zieke of gewond geraakte huisdieren die minder vermogende huisdiereigenaar steunt via een financiële bijdrage.

Specifiek

Dit fonds spant zich in om – binnen haar doelstelling en mogelijkheden – financiële ondersteuning te bieden aan individuele gehandicapten. Mensen met een beperking hebben immers recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Denk aan wonen, werken, mobiliteit, een opleiding volgen. Veel mensen met een beperking lopen echter tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren.

In Nederland zijn een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. De gezamenlijke website biedt informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag.

Deze stichting verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. Zo worden zij toch in de gelegenheid gesteld om toch op vakantie te gaan.

Het fonds wil de schuldenproblematiek terugdringen en op die manier schuldenloosheid en maatschappelijk herstel bevorderen. Alleen cliënten van de Tussenvoorziening kunnen hier voor hulp terecht.

Een fonds, dat cliënten van Altrecht helpt die moeten rondkomen van een (te) krap budget. Hierdoor heeft men vaak onvoldoende financiële mogelijkheden. Zo wordt cliënten weer perspectief geboden.

Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buur te laten zijn? Stichting Ter Haar Romeny verstrekt de financiële middelen ter versterking van de maatschappelijke zelfstandigheid – als aanvulling op gemotiveerde begeleiding – van personen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Zo wil deze stichting haar steentje bijdragen de samenleving veiliger te maken door samen meer verantwoordelijkheid te dragen.

Individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen kunnen bij deze stichting eenmalig voor financiële ondersteuning aankloppen.

Deze stichting helpt daklozen en ex-gedetineerden met het inrichten van een kamer of woning, door hulp te bieden bij de aanschaf van de inboedel bij Emmaus. Zo probeert OMDUW om MENSEN weer RECHT te zetten.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux