Witgoedregeling en vrijlating giften

Brief B&W aan gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Utrecht hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad over bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en over vrijlating van giften.

Witgoed

Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen (koelkast, wasmachine e.d.) zal voor mensen met een inkomen tot en met de bijstandsnorm niet meer als lening, maar standaard als gift worden verstrekt. Daarnaast maakt de gemeente de regeling bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen beter bekend onder inwoners en professionals. Uit contact met partners en de Armoedecoalitie blijkt namelijk dat veel mensen niet weten dat ze de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen kunnen krijgen als gift.

Beleid giften

De gemeente Utrecht besluit eenmalige giften tot 1.000 euro per jaar aan mensen met een bijstandsuitkering vrij te laten. Rekening houdend met de bijzondere situatie voor veel mensen in de stad en in afwachting van landelijke ontwikkelingen, gaat de gemeente tot 30 juni 2021 naast eenmalige giften ook structurele giften tot een bedrag van 100 euro per maand vrijlaten. Wanneer eenmalige en structurele giften samen boven de 1.000 euro in totaal uitkomen, zal een individuele beoordeling plaatsvinden.

Lees de hele Raadsbrief.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux