Weten wat werkt, samen werken aan een betere bijstand, eindrapport

Onderzoek naar de beste begeleiding van mensen in de bijstand naar (arbeids)participatie

Onderzocht is wat de beste manier is om mensen met een bijstanduitkering naar betaald werk of participatie te begeleiden. Aan het onderzoek konden mensen vrijwillig deelnemen.

Een groep van 787 bijstandgerechtigden werd ingedeeld in vier verschillende groepen:
1. Zelf in actie: Geen verplichting tot deelname aan activiteiten gemeente en sollicitatieplicht.
2. Met extra hulp in actie: Extra begeleiding en hulp van de gemeente.
3. Werken loont: Met een kleine baan mochten deelnemers 50% van hun inkomsten behouden tot een maximum van 220 euro per maand.
4. Meten wat werkt: Voor deze deelnemers bleven alle regels wel gelden, zij waren de controlegroep.

In het eindrapport kunt u de resultaten lezen en de opzet van het onderzoek.

Voor een korte samenvatting van het onderzoek kunt u ook de website van de gemeente Utrecht bezoeken.
Wilt u het volledige onderzoek lezen en meer informatie?
Of bekijk dit filmpje op Youtube:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux