Wet eenmalige huurverlaging

Per 1 januari 2021 is de Wet eenmalige huurverlaging van kracht. In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager Inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

Bekijk de factsheet van BZK en lees meer op de website van Aedes.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux