Werken zonder armoede

Reactie Landelijke Armoedecoalitie

Op 29 september heeft de Landelijke Armoedecoalitie een reactie gestuurd aan Tweede Kamerleden en woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de recente SER Verkenning ‘Werken zonder Armoede’. De verkenning laat zien hoe een te laag inkomen werkenden gevangen houdt en nauwelijks perspectief biedt om een beter betaalde baan te vinden. Voor deze groepen is dringend actie nodig.

Aanbevelingen

De Landelijke Armoedecoalitie vraagt om de volgende maatregelen:

  • Verhoog het minimumloon met behoud van koppeling aan de uitkering
  • Biedt werk- en inkomenszekerheid die in combinatie voorzien in bestaanszekerheid
  • Evalueer de grondslagen van het sociaal minimum en actualiseer deze aan de stand van 2021
  • Realiseer een breed toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
  • Creëer extra zekerheden voor mensen met een arbeidsbeperking
Lees de volledige tekst van de brief en de aanbevelingen

Andere downloads:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux