Vrijwilligerscoördinator gezocht

Vacature binnen de Armoedecoalitie

De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties en initiatieven[1] in de stad rondom het thema armoede. De aangesloten organisaties, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen (mensen die uit eigen ervaring sociale en/of financiële armoede kennen)hebben daarbij één doel voor ogen: armoede bestrijden en sociale uitsluiting tegengaan. De Armoedecoalitie bestaat uit een stuurgroep van directeuren en beslissers, een platform waarin mensen uit de praktijk bij elkaar komen, een casuïstiekteam, kernteam en een aantal werkgroepen.

Binnen de Armoedecoalitie zijn 17 vrijwilligers actief, waarvan ruim 12 hun ervaringskennis actief inzetten in verschillende projecten. Hun kennis en inzet is onmisbaar om zaken daadwerkelijk beter te regelen en mensen in (stille) armoede te bereiken en te helpen. De afgelopen jaren hebben we met en door ervaringsdeskundigen diverse initiatieven opgezet, zoals:

 • De rijdende straattafel: ervaringsdeskundigen bezoeken met een kar vol informatie, koffie, thee en spelletjes etc. plekken in de wijken om in gesprek te gaan met mensen in armoede en andere buurtbewoners.
 • Bijeenkomsten in de wijken in diverse vormen zoals dialoog, bijvoorbeeld op scholen en deeldiners in buurthuizen, waarbij op verschillende manieren armoede en schuldenthematiek wordt besproken.

We streven naar een sterke, toekomstbestendige kerngroep van ervaringsdeskundige vrijwilligers die, ondersteund in constructieve samenwerking, gezamenlijk succesvolle initiatieven bedenken en uitvoeren. Zo willen we mensen in armoede bereiken, verbinden en helpen.

Om dit doel te bereiken zoeken wij een coördinator die de groep ervaringsdeskundigen ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten. Iemand die op gelijkwaardige voet samen met de vrijwilligers aan de slag gaat, individueel en als groep. Uitgangspunt is dat de regie over activiteiten bij de vrijwilligers zelf ligt. Zij zijn verantwoordelijk, de coördinator coördineert en ondersteunt zodanig dat de vrijwilligers en teams zoveel mogelijk zelfstandig draaien.

Taken zijn:

 • Ondersteunen, begeleiden en professionaliseren van bestaande en nieuwe initiatieven van ervaringsdeskundigen: werkgroepen opzetten en begeleiden, structureren (afspraken bijhouden en herinneren), nieuwe ideeën kanaliseren.
 • Verbinden: ervaringsdeskundigen onderling (teambuilding), maar ook betrekken van samenwerkingspartners zoals Al Amal, EDASU, Steunpunt GGz, U-2B Heard! en partijen in de wijken zoals Dock, buurtpastoraten voor de kerken, buurtteams.
 • Zorgen voor continuïteit (vinger aan de pols houden) en soepele voortgang.
 • Op individueel niveau de ervaringsdeskundigen helpen met hun persoonlijke ontwikkelvragen (zonder in een hulpverlenersrol te vervallen), bijvoorbeeld gericht op het vergroten van de weerbaarheid.

Gevraagde kennis en vaardigheden:

 • Je hebt kennis en affiniteit met het vraagstuk armoede en sociale uitsluiting en voelt je verwant met de mensen die hiermee te maken hebben
 • Je kunt en wilt werken in een organisatie waarin eigen regie centraal staat
 • Je beschikt over een groot flexibel vermogen, enthousiasme, weet mensen te enthousiasmeren en te laten groeien; zowel individueel als in teamverband
 • Je kunt gelijkwaardig communiceren
 • Beschikt over verbindend vermogen tussen de deelnemers
 • Je bent stressbestendig en resultaatgericht.

Verder heb je

 • HBO werk- en denkniveau of MBO niveau 4 opleiding;
 • Ervaring met coördinerende werkzaamheden;
 • Computervaardigheden: Microsoft Office-applicaties (o.a. Windows, Word, Excel).

De functie omvat 8 uur per week en is voor twee jaar. De functie is ingeschaald in schaal 8 van de cao Sociaal Werk, (minimaal € 2.763 maximaal € 3.864 bij fulltime). In beginsel krijg je een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt verlengd voor een jaar.

Per 1 november voor 8 uur in de week, voor twee jaar

Lees meer achtergrond in het ‘Tweejarig voorstel Armoedecoalitie  – een vrijwilligerscoördinator voor ervaringsdeskundige inzet’.

Denk jij: deze baan is echt wat voor mij? Stuur dan je motivatiebrief plus cv vóór 15 september 2020 naar de Armoedecoalitie Utrecht, t.a.v. Marry Mos, marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl. Voor meer informatie of vragen kun je ook bij haar terecht: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl; 06-18680097.


[1]              Zoals de Tussenvoorziening, Leger des Heils, U centraal, Lister, Buurtteams Sociaal en Jeugd, Zilveren
                Kruis, Woningbouwcorporatie Portaal, Al Amal, Solgu, U-2B Heard!, Stichting Leergeld, JoU, Emmaus,
                Ubuntuhuis, buurtpastoraat van de kerken, Omduw, st. Asha, Steunpunt GGz en vele anderen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux