Vrijwillige ouderbijdragen voortaan echt vrijwillig

Raadsbrief over scholen

Vanaf komend schooljaar worden er in Utrecht geen leerlingen meer uitgesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dat verwacht het college van burgemeester en wethouders. Tot nu toe waren er nog zeven scholen in de stad die leerlingen bijvoorbeeld niet meenamen op schoolreisjes als de vrijwillige bijdrage niet was voldaan. Die scholen hebben nu toegezegd dit te veranderen.
Schoolbesturen krijgen nu het advies ouders te informeren over de mogelijkheden voor financiële hulp als ze de bijdrage niet kunnen betalen. Er zijn volgens het college meerdere regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken.

De PO-Raad en de VO-Raad hebben samen met hun leden landelijke richtlijnen opgesteld over de vrijwillige ouderbijdrage. In deze richtlijnen wordt benadrukt dat een ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn. Scholen moeten ouders van leerlingen hierover duidelijk informeren en het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten.

Inmiddels is ook het wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ door de Eerste Kamer aangenomen (juli 2020). Met deze nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd. De nieuwe wet moet voorkomen dat een leerling niet kan deelnemen aan een activiteit of een alternatieve activiteit krijgt opgelegd.

De gemeente Utrecht geeft nu dus handen en voeten aan deze landelijke richtlijnen.
Klik hier om de Raadsbrief te downloaden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux