Vrijstelling eigen bijdrage Beschermd Thuis

Gaan inwoners Beschermd Thuis wonen en zijn ze in de 3 jaar daarvoor dakloos geweest? Dan hoeven ze geen eigen bijdrage meer te betalen voor Beschermd Thuis. Dit gaat in vanaf 1 juli 2022. Er geldt een ‘categorale vrijstelling’ voor deze groep.
De Armoedecoalitie heeft lang geijverd voor deze wijziging. De eigen bijdrage is een financiële drempel voor mensen met een laag inkomen om noodzakelijke zorg te ontvangen. Het leidt tot (nog grotere) financiële problemen en in veel gevallen ook tot het vermijden van zorg.

Hoe werkt het?

Meldt u vanaf 1 juli iemand aan voor Beschermd Thuis via de Regionale Toegang? Dan komt automatisch in het aanvraagproces de check of een inwoner onder deze categorale vrijstelling valt. U hoeft dan verder niets te doen. De inwoner krijgt automatisch vrijstelling van de eigen bijdrage als hij of zij voldoet aan de eis. Dat is een verleden van dakloosheid in de afgelopen 3 jaar. Inschrijving op briefadres Stadsplateau 1 of de Lauwersteeg 2 bewijst dat. De vrijstelling van de eigen bijdrage voor Beschermd Thuis duurt maximaal 3 jaar.

Een individuele vrijstelling aanvragen

Voldoet iemand niet aan de eis voor deze categorale vrijstelling maar is een vrijstelling nodig om zorg goed te kunnen bieden? Dan kunt u een individueel vrijstelling aanvragen voor Beschermd Thuis. Dat gaat via de hardheidsclausule. Hierover hebben alle contactpersonen van de zorgaanbieders al eerder per e-mail uitleg van ons ontvangen. Heeft u deze niet, dan horen wij het graag.

Heeft u vragen?

Vragen die specifiek toezien op Beschermd Thuis kunt u stellen via eigenbijdrage.bt@utrecht.nl of met een antwoord op deze mail. Voor algemene vragen over de eigen bijdrage kunt u ook bij uw accounthouder of bij het CAK terecht.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux