Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis

Op 9 mei heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht een vierde update gestuurd aan de gemeenteraad over het beleid rond koopkracht- en energiecrisis.

“De gasprijzen zijn weliswaar weer gedaald, maar we kunnen er niet op rekenen dat dit komende winter zo blijft. We blijven daarom inzetten op het nemen van de structurele maatregelen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. En in het najaar kijken we of nieuwe maatregelen nodig zijn voor zowel de koopkracht als voor energiebesparen.”

De brief gaat achtereenvolgens in op:

  1. Een update van de maatregelen om de koopkrachtcrisis te bestrijden
  2. Een stand van zaken van de ingezette en nieuwe maatregelen om de energiecrisis te bestrijden
  3. Maatregelen voor verhuurde, sport- en eigen gebouwen
  4. Maatregelen in het stadskantoor en stadhuis
  5. Maatregelen voor maatschappelijke instellingen.

Lees de hele Raadsbrief >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux