Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Armoede en rondkomen

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op een speciale website van de gemeente. Eén van de onderdelen is ‘Armoede en rondkomen’. Die is weer verdeeld in cijfers over:

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen die moeite hebben met rondkomen
 • Volwassenen: relatie armoede en rondkomen met gezondheid
 • Volwassenen met schulden
 • Volwassenen die leven van een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens
 • Ouderen

Jongeren

We lichten er hier een paar kerncijfers over jongeren uit:

 • 4% van de Utrechtse jongeren ervaart moeite met rondkomen in het gezin
 • Jongeren uit Overvecht en Noordwest ervaren vaker moeite met rondkomen in het gezin
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, voelen zich vaker gestrest
 • Jongeren die moeite met rondkomen in het gezin ervaren, hebben vaker een ongunstige gezondheid
 • 16% van de jongeren maakt problemen met werk of werkloosheid van ouders mee
 • Jongeren uit Noordwest en Overvecht maken vaker problemen met werk of werkloosheid van ouder(s) mee

Klik hier voor de samenvatting en de uitgebreide versie van het hoofdstuk Armoede en rondkomen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux