Verantwoorde buffers

Laat ook mensen in de bijstand een buffer kunnen opbouwen om schulden te voorkomen, dat is het pleidooi van Titus Schlatmann in een opiniestuk in dagblad Trouw. Hij doet dat namens de werkgroep Verantwoorde Buffers Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht.
Wie in de bijstand zit en met veel moeite een buffertje opbouwt voor onvoorziene uitgaven, krijgt geen kwijtschelding van gemeentebelasting. Onbegrijpelijk, vindt Titus Schlatmann.

Het beleid van de regering rondom kwijtschelding van gemeentebelasting leidt tot meer schuldenproblematiek. Binnen de huidige regels is geen verantwoorde buffer toegestaan voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Goed spaargedrag wordt afgestraft.

De werkgroep roept gemeenten op burgerlijk ongehoorzaam te zijn en om de financiële verantwoordelijkheid die bijstandsgerechtigden aan de dag leggen, te waarderen en te stimuleren. En ze roept politieke partijen die nu aan de formatietafel zitten op om de onbarmhartigheid en contraproductiviteit van de regelgeving onderwerp van gesprek te maken.

Lees het hele artikel.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux