Veel ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. Er is veel onbekendheid met de regelingen, de afstand tot de overheid is vaak groot, en er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Met te weinig genoegen nemen’.

Aanbevelingen

De ombudsman doet in zijn rapport aanbevelingen aan gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties, en gaat daarbij uit van drie uitgangspunten: benader ouderen proactief en leg persoonlijk contact, benut de intermediairs en gebruik alle beschikbare data en wissel gegevens uit. De Nationale ombudsman wil zo bereiken dat de overheid nog meer maatregelen neemt om niet-gebruik tegen te gaan en de financiële positie van ouderen minder kwetsbaar te maken.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux