Veel activiteiten Armoedecoalitie gaan niet door

Afgelastingen wegens corona-crisis

Zoals bij veel organisaties heeft de corona-crisis ook voor de Armoedecoalitie consequenties voor de activiteiten. Tot nader order zijn alle publieksactiviteiten afgelast. Ook interne vergaderingen van Armoedeplatform, werkgroepen e.d. gaan niet door. Vanuit huis blijven medewerkers zoveel mogelijk de nodige werkzaamheden verrichten.
Het is jammer, maar het belangrijkste is natuurlijk dat nu alles moet worden gedaan om gezondheidsrisico’s te beperken.

Verder houden we actief vinger aan de pols hoe het gaat met de mensen in onze achterban, en waar extra actie / aandacht nodig is.
Signaleer je een hiaat? Heb je een knelpunt? Laat het weten! Dan kunnen we met elkaar kijken hoe we het kunnen oplossen.
Graag wensen we iedereen veel sterkte en gezondheid in deze rare tijd.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux