Utrecht Omarmt

Netwerkbijeenkomst aanpak eenzaamheid

Dinsdag 13 april 2021, 19.00 –  21.00 uur, vindt via Zoom een netwerkbijeenkomst over de aanpak van eenzaamheid.

Met heel veel energie wordt er in de stad gewerkt aan het tegengaan van eenzaamheid. Bestaande organisaties zoeken elkaar op, werken samen met elkaar waardoor ze elkaar versterken en nog meer bewoners bereiken. Daarnaast zijn veel nieuwe initiatieven gestart om hun steentje bij te dragen. Kortom, er gebeurt ontzettend veel! Door te laten zien wat we doen, kunnen we elkaar inspireren en krachten bundelen. Daarom nodigt de gemeente iedereen die hiermee bezig is van harte uit om samen een aantal van die mooie dingen aan elkaar te laten zien en elkaar te vertellen wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren.

Programma

  • Opening door voorzitter Saskia van Grinsven (Movisie)
  • Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in gesprek: Wat is er, naast alle goede dingen die al gebeuren in de stad, nog meer nodig in de aanpak tegen eenzaamheid?
  • Initiatieven in de schijnwerpers:
  • Burennetwerk Zuilen over hoe bewoners en organisaties samen een netwerk en vangnet vormen voor hun buren en zo de sociale cohesie in de wijk versterken.
  • RAUM over de bevindingen uit hun onderzoek, via het culturele programma ‘Living Apart Together’
  • Presentatie en toelichting infokaart
  • Gesprek in groepen aan de hand van een aantal thema’s die op dit moment erg leven binnen de aanpak tegen eenzaamheid, onder andere eenzaamheid onder alleenstaanden, statushouders, maar ook enkele wijken waar eenzaamheid veel voorkomt.
  • Blik op vervolg: wat staat er te gebeuren binnen ons netwerk Utrecht Omarmt (introductie van onze netwerkcoördinator!).
  • Afsluiting en napraten.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst. Vanaf 18.50 uur is er een ‘digitale inloop’. Om 19.00 uur start het programma.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux