Toekomst van bestaanszekerheid

Politiek debat 10 maart, online

Op 10 maart, 20.30 – 21.45 uur gaan politici in debat over o.a. passend werk voor mensen met een beperking, hoogte van uitkering en minimumloon en de rechten van cliënten. Voor iedereen te volgen via een livecast vanuit Pakhuis De Zwijger. I.s.m. de Landelijke Armoedecoalitie.

Door de coronacrisis is de bestaanszekerheid van velen onder druk komen te staan. Veel mensen verliezen hun baan of hebben moeite (nieuw) werk te vinden. Ook het aantal mensen met problematische schulden is groot. Met de aanhoudende crisis neemt dit alleen maar toe. Daarnaast zitten we nog midden in de toeslagenaffaire en hebben mensen twijfels over het zelfcorrigerend vermogen van ons systeem. Kortom: de sociale zekerheid en de rechtsstaat van Nederland staan onder druk. Hoe gaan de politieke partijen na de Tweede Kamerverkiezingen de dienstverlening rond werk en inkomen verbeteren om het hogere doel bestaanszekerheid te realiseren?

Thema’s

In het verkiezingsdebat over de toekomst van bestaanszekerheid wordt ingegaan op 4 thema’s:

  1. Passend werk voor mensen met een beperking
  2. Rechtshulp & bestaanszekerheid
  3. Clientparticipatie
  4. De hoogte van het minimumloon en uitkering

In deze uitzending zal de Landelijke Armoedecoalitie ook het pamflet ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’ lanceren. De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.

Klik hier om de livecast terug te kijken.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux