Schaf kostendelersnorm voor mensen in de bijstand af

Armoedecoalitie ondertekent manifest FNV

De FNV wil dat de zogeheten kostendelersnorm voor mensen in de bijstand verdwijnt uit de wet. Deze zorgt er namelijk voor dat steeds meer mensen dakloos worden en dat mensen die bijvoorbeeld een ziek familielid onderdak geven in de financiƫle problemen komen. De vakbond schrijft dit in een manifest dat het heeft opgesteld met verschillende maatschappelijke organisaties voor uitkeringsgerechtigden, armoedebestrijding en daklozen. Ook de Armoedecoalitie Utrecht heeft dit manifest ondertekend. Zij boden het manifest op 17 november aan, bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux