Recht op bescherming van het gezin

15 mei, Internationale Dag van het Gezin

Presentatie van het boek ‘Recht op bescherming van het gezin’ door Annie van den Bosch. In ontmoetingscentrum ’t Zwervel, Raalterweg 19, Wijhe, Overijssel.
De Jeugdzorg, Kinderbescherming en Armoedebeleid staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Er is echter te weinig aandacht voor de samenhang tussen langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Van de ± 40.000 kinderen in Nederland die uit huis zijn geplaatst, komt ongeveer de helft uit arme gezinnen. ATD Vierde Wereld vraagt met dit boek aandacht voor een geïntegreerde aanpak. In het gepresenteerde boek staan ervaringen, meningen en aanbevelingen voor zo’n aanpak.

ATD Vierde Wereld heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen de uithuisplaatsingen, de wetgeving rond armoedebestrijding, de kinderbescherming en jeugdzorg. De Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbescherming in 2015 beloofden vooruitgang, maar het aantal plaatsingen van kinderen uit arme gezinnen bleef ongeveer gelijk.

In dit boek vertellen een aantal mensen gedetailleerd hoe ze de uithuisplaatsingen hebben beleefd, hoe ze door hulpverleners en leiding in tehuizen zijn behandeld, hoe de oordeelsvorming is gegaan; het gaat ook over de rol van de kinderrechter, de dilemma’s van de jeugdzorgwerkers, en ook goede ervaringen werden genoemd. En vooral: wat ze willen veranderen. Ze brachten hun situatie vooral in verband met de mensen- en kinderrechten.

Programma

13.30 – 14.00 uur ontvangst
14.00 – 15.00 uur

  • Inleiding door ATD Vierde Wereld
  • Poëtisch intermezzo
  • Bijdragen van de betrokken ouders
  • Muzikaal intermezzo

15.00 – 15.15 uur pauze
Vanaf 15.15 uur

  • Reactie uit het werkveld
  • Dialoog met de aanwezigen
  • Verkoop boeken en signeersessie

Graag aanmelden bij tzwervel.wijhe@atd-vierdewereld.nl met naam, (mail)adres en organisatie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux