Rapport Rondkomen en betalingsproblemen

Nibud 2022

Met dit onderzoek naar de geldzaken van Nederlandse huishoudens wil het Nibud antwoord geven op de vraag hoe Nederlanders rondkomen, in hoeverre zij zich zorgen maken en of zij geldproblemen ervaren.

Het algemene beeld dat uit het rapport Rondkomen en betalingsproblemen naar voren komt is dat in 2022 veel Nederlandse huishoudens gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Niet alleen mensen met een uitkering of laag inkomen hebben moeite met rondkomen, ook hogere inkomens moeten beter op hun uitgaven letten om rond te kunnen komen.

Situatie jongvolwassenen zorgwekkend

Een substantiële groep mensen heeft het afgelopen jaar ook te maken gehad met één of meer betalingsproblemen. Het zorgwekkendst is echter de groeiende groep jongvolwassenen tot 35 jaar die problemen ondervindt. Zij lijken het hardst getroffen te worden door de stijging van de vaste lasten. Een groot deel van de mensen met betalingsproblemen ontvangt ook hulp. Met name jongvolwassenen lijken vaker hulp te zoeken. Niet iedereen weet echter de weg naar de hulpverlening te vinden.

De belangrijkste resultaten en aanbevelingen:

  • Ook hogere inkomens hebben vaker moeite met rondkomen.
  • Hoge vaste lasten en stijgende uitgaven zorgen voor financiële problemen.
  • Jongvolwassenen zitten meer dan gemiddeld in een kwetsbare financiële situatie.
  • Meer mensen lenen bij familie of vrienden.
  • Een betalingsprobleem komt zelden alleen.
  • Energie, water en huur en hypotheek worden vaker te laat betaald.
  • Veel mensen weten de weg naar hulp te vinden.

Download dit rapport

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux