Raadsbrief armoederegelingen

MER 2020 verschenen

Op 7 juli stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad over bereik en toegankelijkheid van armoederegelingen.

Minima Effect Rapportage 2020

De brief laat eerst zien welke effecten het armoedebeleid op de inkomenspositie van Utrechters heeft gehad de afgelopen twee jaar. Het College presenteert daartoe de uitkomsten van de Minima Effect Rapportage (MER), die het Nibud in het voorjaar 2020 voor Utrecht heeft uitgevoerd. Die cijfers worden vergeleken met de MER 2018. De hoofdconclusie van deze MER is dat de ingevoerde regelingen een positief effect hebben. Er zijn minder mensen die niet rond kunnen komen. De veronderstelling daarbij is wel dat de huishoudens gebruik maken van alle landelijke en gemeentelijke regelingen die er zijn. Dat is niet de praktijk en daarom wil de gemeente het bereik en de toegankelijkheid van regelingen vergroten.

Beleidsaanbevelingen

Daarna gaat de brief in op de mogelijkheden om de komende tijd bereik en toegankelijkheid van de armoederegelingen te verbeteren, zodat bestaande doelgroepen (kwetsbare inwoners) en nieuwe corona-gerelateerde doelgroepen (zzp-ers, flexwerkers, studenten, werkenden aan de onderkant van de samenleving) regelingen beter weten te vinden.

Daarbij stuurt het college een onderzoek mee ‘Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegelingen’. De aanbevelingen in dit rapport gaan vooral over beter bekend maken van regelingen en over de manier van aanvragen. “Creëer meer eenheid tussen regelingen door aanvragen te combineren, te versimpelen en te bundelen onder één positief merk.”

  • Klik hier om de Raadsbrief te downloaden.
  • Klik hier om de Minima Effect Rapportage 2020 te downloaden.
  • Klik hier om ‘Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegelingen’ te downloaden.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux