Raadsbrief aanpak koopkrachtcrisis

De koopkrachtcrisis houdt aan en ook in 2023 blijven de prijzen hoog. Burgemeester en wethouders hebben eind 2022 een nieuwe brief aan de gemeenteraad gestuurd met aanvullend beleid om de gevolgen te verzachten.
Er is bij de voorbereiding van die maatregelen intensief gesproken met ervaringsdeskundigen, professionals, inwoners en de ArmoedeCoalitie. Ook de Raadsinformatiebijeenkomst over bereik van regelingen en hulp, die plaatsvond op 6 december, was belangrijk.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de nieuwe maatregelen van 2023 zijn:

  • Zorgen voor vangnet voor inwoners die te maken hebben met hoge kosten en daardoor ook in 2023 financiële problemen hebben, bijvoorbeeld voor chronisch zieken en inwoners met hoge energierekening
  • Richten op huishoudens die het meest kwetsbaar zijn
  • Vol inzetten op bereik, dit mede omdat blijkt dat een aantal inwoners die hier recht op hebben, nog geen gebruik maakt van regelingen.

Maatregelen 2023

De gemeente neemt zes maatregelen voor 2023. Hieronder in het kort een paar maatregelen.
Lees de hele brief voor meer details.

  • Verhoging U-pastegoed 12 -18 jarigen (kosten: 600.000 euro).
  • Extra subsidie aan Stichting Leergeld van 100.000 euro.
  • Boodschappenbonnen Subsidie aan het Rode Kruis van 100.000 euro. Het Rode Kruis verstrekt nu al boodschappenbonnen a € 17,50 per persoon/gezin aan inwoners in acute nood.
  • Subsidie voor het sleutelpersonennetwerk. Dit sleutelpersonennetwerk wordt ingezet om informatie en hulp bij het aanvragen van onze regelingen in de haarvaten van de stad te krijgen. Dat netwerk wordt verder verstevigd en uitgebreid en daarom wordt verstrekken we 100.000 euro subsidie verstrekt, zodat er een projectleider aangenomen kan worden die het netwerk verder kan uitbouwen. Ook is het de bedoeling dat het netwerk door de subsidie meer bijeenkomsten door de hele stad kan organiseren. Er komt een nieuwe multimediale campagne.
  • Initiatieven De gemeente reserveert 200.000 euro om initiatieven op het gebied van armoede en schulden (uit de stad) te kunnen financieren.
  • 500 euro energievergoeding. In februari keert de gemeente 500 euro energievergoeding automatisch uit aan alle inwoners die tot nu toe ook een energievergoeding hebben ontvangen. Later in het jaar volgt nog eens 800 euro, maar over de manier waarop moet nog meer duidelijkheid komen. Naast de energievergoeding gaat de gemeente ook door met het verstrekken van individuele bijzondere bijstand aan inwoners die ondanks de energievergoeding in de problemen komen met hun energierekening, of voor hen die in de problemen komen maar geen recht hebben op de energievergoeding. Dit geldt specifiek voor inwoners die door een (chronische) ziekte of beperking een hoog energieverbruik hebben en moeite hebben om hun energierekening te betalen.
  • Nog een extra actie in 2022: kledingpas.

Na het eerste kwartaal van 2023 wordt bekeken of de koopkrachtcrisis voldoende tot rust is gekomen en er ruimte ontstaat om aan de slag te gaan met nieuw meerjarig armoedebeleid. Ondertussen blijft de gemeente lobbyen richting het Rijk om ook voor 2024 en verder voldoende inkomensondersteunende maatregelen te blijven nemen én hier duidelijkheid over te geven. Zodat er zekerheid en perspectief ontstaat voor inwoners met een laag inkomen, zodat ook zij weer verder vooruit kunnen kijken. 

Lees de hele Raadsbrief.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux