Raadsbrief aanpak koopkracht- en energiecrisis

Update februari

Met een nieuwe brief informeren B&W de gemeenteraad over de voortgang in de aanpak van de huidige koopkracht- en energiecrisis. In eerdere brieven zijn maatregelen aangekondigd om zowel bewoners als het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. B&W hadden toegezegd om gedurende de winter elke twee maanden een update te geven over de voortgang van deze aanpak. In een geactualiseerde dashboard wordt de voortgang van de eerder genomen maatregelen getoond.

Nieuwe maatregelen

Daarnaast is een aantal nieuwe maatregelen genomen, waarover in raadsbrief meer informatie.
In de brief gaat B&W achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:

  • Maatregelen om de koopkrachtcrisis te bestrijden
  • Maatregelen om de energiecrisis te bestrijden
  • Maatregelen in de eigen gebouwen en sport
  • Maatregelen tegemoetkoming maatschappelijke instellingen

Lees meer in de volgende stukken:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux