Raadsbrief aanpak coronavirus in Utrecht

Buurthuizen blijven open

Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen heeft het college van B&W de gemeenteraad een brief gestuurd. Enkele punten hieruit:

  • Inwoners met een Tozo 3-uitkering (derde ronde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) hebben recht op de U-pas.
  • De buurthuizen blijven open, met extra veiligheidsmaatregelen.
  • De gemeente zoekt samenwerking om vroegtijdig in de wijken signalen op te vangen over toenemende ontwikkelings-, sociaal-emotionele- en onderwijsachterstanden, met name bij kinderen/jongeren in een kwetsbare situatie door uitval van lessen en verzuim door verkoudheidsklachten, en situaties in beeld te krijgen per school/ klas en om zo gericht mogelijk te kunnen handelen.
  • De gemeente blijft inzetten op de dialoog om te proberen boven tafel te krijgen wat er speelt in de wijken en samen te kijken naar oplossingen voor de toenemende ongerustheid bij wijkbewoners.
  • Er wordt gewerkt aan een noodsteunpakket voor de culturele sector.
  • Er is een extra waarderingsactie voor vrijwilligers opgezet samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht via www.utrechtbedankt.nl.
  • De waardering van mantelzorgers wordt in Utrecht vormgegeven door uitgebreide respijtmogelijkheden, waarderingsdagen en een kleine attentie op de dag van de mantelzorg (10 november) voor alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Utrecht.

Klik hier om de hele brief te lezen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux