Politiseren kun je leren

Hoe kun je mensen nog ondersteunen wanneer je merkt dat financiële problematiek een structurele oorzaak heeft? Professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers lopen vaak tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Politiseren behoort dan nog wél tot de mogelijkheden. In een artikel bij Movisie, waarin ook Marry Mos en Jora Wolterink van de Armoedecoalitie Utrecht aan het woord komen, wordt ingegaan op wat politiseren is, hoe je het doet en wie er al ervaring mee hebben.

Politiseren hangt samen met signaleren en agenderen. Je probeert mensen te ondersteunen door hun individuele problemen publiek te maken. Hierbij stel je de manier waarop dingen in onze samenleving geregeld zijn ter discussie. Mensen, in dit geval met financiële problemen, krijgen een stem in het publieke debat. Dit kun je op allerlei manieren doen. Er zijn ruwweg drie strategieën: verandering tonen, verandering eisen en verandering doen.

Lees het hele artikel >

Tips

Het artikel eindigt met tien tips:

  1. Zet altijd de mensen zelf centraal en geef hen een podium: focus je op de problemen die zij ervaren en hoe je die kunt oplossen. Het gaat dan niet over welke partij welk belang heeft, maar om hoe je mensen die in armoede leven zo goed mogelijk kunt helpen.
  2. Koppel altijd naar de mensen die het aangezwengeld hebben terug wat er veranderd is.
  3. Realiseer je als sociaal werker dat beleidsmakers en de overheid niet per definitie je tegenstanders zijn. Zij willen ook vaak het beste voor inwoners, maar in de uitvoering werkt dit niet altijd. Juist jij kunt hen daarop wijzen. Zo help je elkaar.
  4. Politiseren is niet altijd makkelijk. Het vraagt moed en lef. Juist daarom is het belangrijk dat je dit samen doet.
  5. Betrek een onafhankelijke partij, zoals de sociaalraadslieden of trek op met de beroepsvereniging. Dit maakt het makkelijker om je stem te laten horen, ook als blijkt dat iets binnen je eigen organisatie niet goed loopt.
  6. De media kan een belangrijke partner zijn om dingen zichtbaar te maken als andere manieren niet slagen.
  7. Nog steeds geen succes? Vraag een gemeenteraadslid een dag met jou mee te lopen. Zo wordt het duidelijker waar jij in je werk tegenaan loopt.
  8. Creëer als werkgever of manager ruimte om politiserend werken mogelijk te maken binnen je organisatie.
  9. Zet zoveel mogelijk op papier waaruit blijkt dat een probleem niet één keer voorkomt, maar structureel is. Kennis is macht.
  10. Schaak op verschillende borden: binnen je eigen organisatie, bij de beroepsvereniging en in de lokale politiek. 

Lees het hele artikel >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux