Oproep: onderzoek naar betalingsregelingen private schuldeisers

Ervaringen betalingsregelingen


Zijn private schuldeisers bereid om een betalingsregeling te treffen om zo een procedure bij de rechter te voorkomen en zo ja, wat werkt hierin goed en welke eventuele knelpunten worden hierbij ervaren?
Het onderzoek richt zich op de incassofase, dus voordat er een vonnis is. Naast de ervaringen van klanten en intermediairs zullen uiteraard ook de schuldeisers worden bevraagd.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd.

Wil je je ervaringen delen en meewerken aan dit onderzoek?
Heb je (recent) een betalingsregeling getroffen, of geprobeerd een betalingsregeling te treffen, wil je dan dit formulier invullen en je ervaring vermelden? Graag per ervaring één formulier. Formulieren kunnen worden opgestuurd tot 16 april. Mail het formulier naar:
Saskia van Muiswinkel
sc.vanmuiswinkel@rotterdam.nl
Wil je je collega’s ook attenderen op dit verzoek?
Hartelijk dank!

André Moerman en Saskia van Muiswinkel (LOSR)
Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht)
Rosanne Oomkens (Panteia)
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux