Oproep landelijke Armoedecoalitie i.v.m. Corona

Kabinet: beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen

Geachte leden van het kabinet,

Wij zien dat u vele maatregelen treft in de bestrijding van het Corona-virus. Waarvoor onze grote dank.
Vanuit de Landelijke Armoedecoalitie – een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken – vragen wij uw aandacht voor de financiële gevolgen van de maatregelen voor kwetsbare mensen, en roepen wij u (evenals gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso) op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met kwetsbare mensen die getroffen worden door de ontstane situatie vanwege het Corona-virus. En voor hen de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Corona-maatregelen.
In de bijlage treft u onze oproep aan.

Alvast veel dank voor uw aandacht!

Klik hier om de tekst van de oproep te downloaden.

Op 19 maart stuurde staatssecretaris Van Ark een reactie op de oproep, met een toelichting van het kabinetsbeleid.
Klik hier om deze brief te lezen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux