1920x400px_banner_bericht_14

Opgericht: Landelijke armoedecoalitie

Het 10-jarig jubileumcongres.

Op het jubileumcongres ter ere van het tien jarig bestaan van de Armoedecoalitie Utrecht lanceerden Linda Voortman (wethouder) en Jan van Leijenhorst de Landelijke Armoedecoalitie. In dit netwerk komen landelijke partijen bij elkaar die actief zijn bij de bestrijding van armoede en het aanpakken van schuldproblematiek. Zij willen – naast hun eigen activiteiten  – hun krachten bundelen om armoede en schulden aan te pakken.

Dat is hard nodig, want 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen daardoor nauwelijks rond. Zoals gezinnen met kinderen in de leeftijd voor het voortgezet onderwijs, mensen met een chronische ziekte of beperking, alleenstaanden, mensen met een onvolledige AOW, laaggeletterden en mensen met een wisselend inkomen zoals zzp’ers.

De landelijke Armoedecoalitie zet zich in voor:

 • Een toereikend inkomen
 • Stoppen van onnodige verhoging van schulden
 • Een minder ingewikkeld systeem van regelingen
 • Ruimte voor overheden om te komen tot echte oplossingen voor problematische schulden.

Bij de Landelijke Armoedecoalitie hebben zich aangesloten:

 • ATD Vierde Wereld
 • Federatie Opvang / RIBW Alliantie
 • FNV – minimumlooncampagne Voor 14
 • Gemeente Utrecht
 • Ieder(in)
 • Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen
 • NVVK
 • Sociaal Werk Nederland
 • Sociale Alliantie
 • SUNN
 • Woonbond
 • Armoedecoalitie Utrecht

De kenniscentra Movisie en Nibud ondersteunen de Landelijke Armoedecoalitie. Jan van Leijenhorst is voorzitter van de Landelijke Armoedecoalitie (j.vanleijenhorst@ziggo.nl), Marry Mos secretaris (marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl).

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux