Minima-effectrapportage 2022

Het Nibud heeft in 2022 een minima-effectrapportage voor de gemeente Utrecht gemaakt. De uitkomst is dat in Utrecht alle onderzochte huishoudens met een laag inkomen in staat zijn om de noodzakelijke uitgaven uit het minimale basispakket te bekostigen, als ze van alle regelingen gebruik maken. Voor het pakket waarin ook uitgaven voor deelname aan het sociale leven zitten, ligt dat anders.

Een paar resultaten (uit de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad):

 • Ten opzichte van de MER in 2020 heeft de armoede zich verdiept: meer huishoudtypes houden (nog) minder over. Dit proces blijft gaande, door de continue inflatie van de afgelopen maanden.
 • Vaak is sprake van doorstroomvallen op 130% van het sociaal minimum. Dat betekent dat veel
  huishoudtypen met een inkomen op 130% minder besteedbaar inkomen hebben dan bij een
  inkomen op 120%. Dit betekent dat een hoger loon er niet voor zorgt dat een huishouden ook
  meer te besteden heeft. In vergelijking met 2020 komt de doorstroomval veel meer voor. Dit komt
  vooral door de energietoeslag. Als we de energietoeslag buiten beschouwing laten is er bij 5
  onderzochte huishoudtypes een doorstroomval zichtbaar.
 • We zien schrijnende situaties bij gezinnen met oudere kinderen of gezinnen met 4 kinderen. Zij
  komen structureel en op alle inkomensniveaus tekort om het basis- en restpakket te betalen. Ook
  zijn zij financieel beter af in de bijstand op 100% van het wettelijk sociaal minimum, dan met een
  baan met een inkomen op 130 %.
 • Ouderen komen relatief goed rond in vergelijking met alle andere doelgroepen.

Downloads

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux