Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht

Rapportage over ervaringen met de uitkering

Er is een nieuwe rapportage van ‘Meetellen in Utrecht’ verschenen. Dit keer is er onderzoek gedaan naar de ervaringen die hun panel heeft met de uitkering en het zetten van een volgende stap richting participatie en betaald werk.

Meetellen in Utrecht is een panel voor mensen in een kwetsbare positie in Utrecht. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen, een verslaving of mensen die dakloos (geweest) zijn. Het gaat daarbij om Utrechters die ondersteuning nodig hebben bij problemen op het gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er deden 257 panelleden mee aan de vragenlijst en 17 aan een interview. In de rapportage lees je over de ervaringen die de deelnemers hadden met de uitkering, met de (on)duidelijkheid van informatie over de uitkering, het contact met uitkeringsinstanties, de wensen voor volgende stappen en welke factoren daarvoor bevorderend of belemmerend werken.

Een greep uit de conclusies en aanbevelingen waarmee de rapportage afsluit:

  • Zorg dat informatie over de uitkering vindbaar en begrijpelijk is
  • Wees ervan bewust dat panelleden negatieve gevoelens over zichzelf hebben vanwege hun uitkering en besteed daar aandacht aan.
  • Zorg voor contact op maat en voor contact dat op de mens gericht is
  • Investeer in begeleiding
  • Houd rekening met angst bij cliĆ«nten en probeer het te voorkomen

Klik hier om de rapportage te downloaden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux