Maatjesproject voor kwetsbare LHBTI’ers

DeTussenvoorziening is een maatjesproject gestart speciaal voor kwetsbare LHBTI’ers uit Utrecht.

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat LHBT’s vaker last van psychische klachten, eenzaamheid en depressie. Van de LHB-volwassenen deed 8% een zelfmoordpoging en 50% denkt wel eens aan zelfmoord. Als er daarnaast nog andere problemen spelen, zoals een psychiatrische diagnose, verslaving of dakloosheid, hebben ze het vaak heel zwaar.

Regenboogmaatjes bieden steun en perspectief

Regenboogmaatjes zijn vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen. Veel van onze vrijwilligers hebben zelf een LHBTI-achtergrond, maar dat hoeft niet. Naast gezellig contact werken ze met hun maatje aan een doel.

Waarom een maatjesproject voor kwetsbare LHBTI’ers?

Juist de LHBTI-groep heeft baat bij een maatje. Uit onderzoek van Movisie blijkt:

  • LHBT’s hebben vaker last van psychische klachten & depressie.
  • 66% van de transgenders is eenzaam. 25% hiervan is zelfs sterk eenzaam.
  • Van de LHB-volwassenen deed 8% een zelfmoordpoging. 50% denkt wel eens aan zelfmoord.
  • 55+ LHB’s zijn twee keer zo vaak arbeidsongeschikt.

Heb jij een cliënt met een LHBTI-achtergrond?

Breng ze op de hoogte van het bestaan van Regenboogmaatjes. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden via de website: www.tussenvoorziening.nl/regenboogmaatje.

Meer info en aanmelden

  • Klik hier voor meer informatie voor verwijzers.
  • Klik hier voor meer informatie voor de cliënt, met de aanmeldmogelijkheid, op de website van de Tussenvoorziening.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux