Oproep: kies voor bestaanszekerheid

Landelijke Armoedecoalitie stuurt brief aan politiek

Ter gelegenheid van Internationale Armoededag heeft de Landelijke Armoedecoalitie een brief gestuurd aan politiek Den Haag om de urgentie te benadrukken van beleid om (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. Dit is de tekst:

Beste fractievoorzitters en woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Zaterdag 17 oktober is het internationale armoededag. Een dag waarop mensen en organisaties wereldwijd één vuist maken tegen armoede. Als Landelijke Armoedecoalitie roepen wij u op om nù het verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren.

Dat kan door:

  • De uitkering èn het minimumloon te verhogen
  • De armoedeval tegen te gaan: werk moet lonen
  • Meer baanzekerheid te realiseren
  • Een integrale aanpak van armoede te realiseren, gericht op preventie en empowerment.

Meer dan één miljoen mensen in Nederland komen nauwelijks rond. Niet omdat ze teveel uitgeven, maar omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten van te kunnen betalen en mee te kunnen doen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Minima Effect Rapportages van het Nibud. Het gaat om mensen als:

Hassan, hij werkt als schoonmaker aan de randen van de werkdag en verdient 11 euro per uur. Hij heeft te weinig werkuren om rond te komen. Daardoor heeft hij iedere maand weer moeite om de huur te betalen.

Wendy, alleenstaande moeder van 2 kinderen (14 en 16 jaar) heeft een bijstandsuitkering. Zij komt maandelijks 100 euro tekort: ‘Soms word ik ’s nachts wakker en vraag me dan af: ‘Ik heb nog twee euro, en de maand is nog lang niet voorbij. Hoe ga ik dat doen?’.’

Nu we in de tweede coronagolf terecht zijn gekomen, is het nòg noodzakelijker om te zorgen dat mensen niet door het ijs zakken. Wij zien dat vooral mensen met flexibele banen in de knel zijn gekomen. Denk aan ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of nulurencontracten en mensen met een (arbeids)beperking. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijt geraakt en worden geconfronteerd met een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een onzekere ‘status’, worden eveneens getroffen: ‘bijklussen’ is niet meer mogelijk en het aantal ‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.

Armoede betekent een gebrek aan bestaanszekerheid. Langdurige armoede heeft ingrijpende gevolgen op vele leefgebieden (woning, inkomen, dagbesteding, sociale interactie, gezondheid etc). Het gaat over ‘overleven’ in plaats van ‘leven’. Wij willen dat proces stoppen, zodat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Op internationale armoededag zijn er diverse kleinschalige en online activiteiten in Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Heerlen. Zie https://atd-vierdewereld.nl/event/17-oktober-werelddag-van-verzet-tegen-extreme-armoede/. Het Grote Utrecht Stadsdiner met Talkshow wordt live uitgezonden op U-stad van 18.00-19.30 op www.rtvutrecht.nl/live/ustad. Mocht u willen spreken met enkele (ervarings)deskundigen dan kan dat geregeld worden!

Hartelijke groet,
Jan van Leijenhorst en Marry Mos

De Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn:

ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux