Koopkrachtpakket kabinet nog niet toereikend

Brief Landelijke Armoedecoalitie Prinsjesdag

De Landelijke Armoedecoalitie heeft aan de vooravond van Prinsjesdag een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer en woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de koopkrachtcrisis.

Met Prinsjesdag voor de deur gaat het kabinet de koopkrachtcrisis ongekend groot te lijf. De Landelijke Armoedecoalitie ondersteunt de stappen die nu worden gezet. Maar het is nog onvoldoende om de financiële zorgen van burgers weg te nemen. Een te grote groep blijft in de financiële risicozone.

Als we naar de signalen kijken die wij elke dag krijgen, dan houden wij ons hart vast. Het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en werkenden dat een beroep doet op de voedselbank stijgt met de dag. (…) Mensen die langdurig van een laag inkomen rondkomen en geen buffer hebben, slapen slecht en zijn bang om (opnieuw) dakloos te worden.

De briefschrijvers dringen aan op een extra impuls naast de injectie van 16 miljard die het kabinet heeft aangekondigd. Overheden én private partijen moeten nu met oplossingen komen en daadkracht tonen. Daarbij is het belangrijk dat de extra maatregelen eenvoudig en laagdrempelig zijn. Veel mensen hebben last van schaamte en willen graag zelf hun situatie oplossen. Ook zijn veel mensen angstig dat ze regelingen moeten terug betalen. Zorg daarom dat kosten verlaagd worden zonder dat mensen hier zelf actie op moeten ondernemen.

De Landelijke Armoedecoalitie doet een aantal concrete voorstellen op de volgende terreinen:

  • Huishoudens met laag inkomen of beperkt leefgeld
  • Zorg en welzijn
  • Energie en wonen
  • Enkele aanvullende maatregelen

Welke voorstellen dat zijn, is te lezen in de brief:
https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/wp-content/uploads/2022/09/armoedecoalitie-prinsjesdag-2022.pdf

Partners in de Landelijke Armoedecoalitie (waaronder de Armoedecoalitie Utrecht):

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux