Geld

Koopkrachtcijfers Nibud

Zorgen over onzeker 2021

Deze week ontvangen velen hun eerste salarisstrook van het jaar en dat ziet er voor veel van hen iets beter uit dan in 2020, althans, als er niets in een huishouden verandert. Maar omdat we dit jaar ook weer met hogere uitgaven te maken hebben, is de koopkrachtstijging mager. De meesten gaan er rond de 1 procent op vooruit. Het Nibud ziet dat de crisis de tweedeling tussen hoge en lage inkomens groter maakt. Het zijn vooral huishoudens met een baan in loondienst en drie of meer kinderen die dit jaar de hoogste koopkrachtstijging hebben.

Dit jaar brengt vooral (financiële) onzekerheid. Het Nibud maakt zich zorgen over hoe huishoudens het financieel gezien gaan redden in 2021. Met name de lage inkomens en mensen werkzaam in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis hebben het financieel zwaar. Het niet weten waar je financieel aan toe bent werkt verlammend en geeft financiële stress.

Lockdown financieel gunstiger voor hogere inkomens

Het Nibud ziet dat de crisis de tweedeling tussen hoge en lage inkomens groter maakt. Veel mensen houden geld over doordat zij niet op vakantie kunnen of uit (eten) gaan. Lagere inkomens profiteren minder van deze financiële meevaller van de lockdown dan de hogere inkomens. Inkomens rond het minimum hebben nauwelijks financiële mogelijkheden om op vakantie te gaan of uit (eten) te gaan. Modale inkomens kunnen maandelijks tientallen euro’s besparen doordat ze er minder op uit kunnen. Hoe hoger het inkomen hoe financieel voordeliger de lockdown over het algemeen is.

Hogere uitgaven in 2021

Gemiddeld gezien gaan de meeste huishoudens er rond de 1 procent op vooruit. Stellen in loondienst met drie of meer kinderen gaan er het meest op vooruit. De hoogste koopkrachtstijging ziet het Nibud bij inkomens rond de € 4.000 netto. Dit komt omdat het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen waardoor de inkomstenbelasting daalt en huishoudens met kinderen iets hogere tegemoetkomingen krijgen. Een aantal uitgavenposten stijgt dit jaar aanzienlijk harder dan in 2020. Zo stijgt de gemiddelde premie die werknemers voor hun pensioen betalen van 8,5 naar 9,2 procent. De afgelopen jaren zijn werknemers ieder jaar meer premie gaan betalen, maar de stijging was nog nooit zo fors als dit jaar. Ook de gemeentelijke belastingen zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2020.

Het Nibud hoopt dat een nieuw kabinet de bijstand en het minimumloon verhoogt om die groepen wat verlichting te geven.

Bescherm lagere inkomens

Het Nibud roept Rijk en gemeenten op goed te kijken naar hoe zij de financiën van huishoudens met een smalle beurs kunnen beschermen. Ruim de helft van hun inkomen gaat op aan vaste lasten. Als zij tenminste inkomensondersteuning aanvragen en ontvangen. Het Nibud ziet nog te vaak dat huishoudens geen inkomensondersteuning aanvragen en de weg naar gemeentelijke hulpverlening niet weten te vinden. Het Nibud hoopt dat een nieuw kabinet de bijstand en het minimumloon verhoogt om die groepen wat verlichting te geven. En dat er een systeem van inkomensondersteuning komt dat toegesneden is op de huidige samenleving.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux