Overvecht-watertoren

Kom op voor de meest kwetsbare gebieden

Zorg om gevolgen coronacrisis

Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van het manifest  ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’, onder wie burgemeester Jan van Zanen van Utrecht  maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente.
Zij roepen op tot actie aan de hand van de volgende vijf opgaven die in alle steden spelen en die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Onderwijsachterstanden
  • Snelle toeleiding naar werk
  • Schuldhulpverlening
  • Extra inzet voor kinderen en jongeren
  • Ondermijning en leefbaarheid

Op 16 juni overhandigden de burgemeesters het manifest aan onder anderen ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
De ondertekenaars waarschuwen dat problemen voor bewoners van kwetsbare wijken zich snel kunnen opstapelen. Het gaat dan onder meer om leerachterstanden, schulden en werkloosheid. “Als bestuurders van de steden zien wij dit met grote zorg gebeuren”, schrijven de ondertekenaars. “Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken.”

Lees het manifest Kom op voor de meest kwetsbare gebieden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux