Kerstdebat 2022: klimaatrechtvaardigheid

Sociale verschillen door klimaatcrisis

De kloof tussen arm en rijk neemt steeds verder toe. Hoe dragen we er zorg voor dat de klimaatcrisis en de daarmee gepaard gaande energietransitie niet leidt tot nog meer armoede en uitsluiting, zowel hier als elders op de wereld? Dat is het thema van het kerstdebat van Movisie op 23 december 2022, 15.00 – 17.00 uur, in de Geertekerk in Utrecht. Ook online bij te wonen.
Toegang: gratis

Hoe kunnen we de energietransitie sociaal inclusief vormgeven en bouwen aan een systeem dat én past binnen de grenzen van de aarde én tegelijkertijd sociale vraagstukken zoals armoede aanpakt? Welke inspiratie vinden we in vernieuwende, baanbrekende en originele experimenten? Wat staat overheden, sociaal professionals en actieve burgers te doen? Ofwel: hoe kunnen we als samenleving (zowel inwoner als overheid) vorm geven aan klimaatrechtvaardigheid?
Er zullen diverse sprekers zijn en deskundigen gaan met elkaar in gesprek over de bovenstaande vraagstukken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux