Bij hoogconjunctuur moeten uitkering en minimumloon omhoog bijgesteld

Reactie Koolmees verhoudt zich niet tot de praktijk

Als Armoedecoalitie zijn we redelijk verbaasd over de reactie van Minister Koolmees bij NU.nl. Hij zegt dat de uitkeringen toereikend zijn en blijven. De praktijk van veel mensen die van een uitkering of minimumloon moeten zien rond te komen, is anders. Dit wordt jaarlijks bevestigd door de Minima Effect Rapportages van het Nibud.

Dan gaat het om twee zaken: 1) voor veel mensen is de uitkering te laag om van rond te komen; 2) daarnaast neemt de groep ‘werkende armen’ toe. Dat zijn mensen die werken met een nul-uren contract, of kleine contracten hebben waardoor hun inkomen niet boven een uitkering uitstijgt.

Voor groepen mensen is de uitkering te laag om rond te kunnen komen
Zo hebben alleenstaanden een tekort van 15 euro per maand. Gezinnen met kinderen boven de 12 jaar hebben maandelijks een tekort van ruim € 180,- (Utrechtse cijfers), als ze al gebruik maken van alle regelingen en toeslagen die er zijn. Maar u kunt zich voorstellen dat de tekorten ook snel oplopen bij chronische ziekte of beperking.

Schrijnende situaties
De te lage uitkering, gekoppeld aan het minimumloon, leidt tot schrijnende situaties. Zo moet Samira met haar gezin van 4 kinderen rond zien te komen van gemiddeld 70,- per week. Ze heeft geen schulden en maakt gebruik van alle regelingen, toeslagen en fondsmogelijkheden die er zijn. Voor haar is het zonder de voedselbank en de hulp van anderen niet vol te houden. Om nog iets van leefgeld over te houden heeft zij geen aansprakelijkheidsverzekering voor haar kinderen. Er zijn er velen zoals Samira, die in deze tijd van hoogconjunctuur nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. Dat komt omdat het netto besteedbaar inkomen van minima de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen, terwijl de vaste lasten (huur, energie, verzekering) en voedsel wél veel duurder zijn geworden.

Juist nú is verhoging noodzakelijk
Door het minimumloon en daaraan gekoppeld het netto sociaal minimum te verhogen maak je het mogelijk voor mensen om deel te nemen aan de samenleving, en de tweedeling tegen te gaan. Het is onbegrijpelijk dat Minister Koolmees concludeert dat het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen toereikend zijn. Dan sta je echt ver af van de werkelijkheid.

Het tekort van mensen met een uitkering per maand (Nibud, MER Utrecht, september 2018)
Het Nibud concludeerde in september 2018 dat er groepen Utrechters zijn die op 100% sociaal minimum zitten en per maand te weinig te besteden hebben om rond te komen en mee te kunnen doen.

Alleenstaanden                                                           – € 15,- per maand
1-ouder gezin met 2 kinderen > 12 jaar               – € 11,-
Paar zonder kinderen                                                – € 25,-
Paar met 2 kinderen > 12 jaar                              – € 183,-   
Paar zonder kinderen met zorgvraag                     – € 57,-   
Alleenstaande met zorgvraag                                  – € 59,-

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux