1920x400px_banner_bericht_6

Jaarverslag 2018

plannen en resultaten

De Armoedecoalitie wil een antwoord geven op de hoogste noden van mensen met een laag inkomen. Ons doel is dat het aantal mensen in ernstige armoede afneemt, kinderen meer kansen krijgen en de ontstane tweedeling in de samenleving vermindert. Het Sociaal Akkoord 2018-2022 is hierbij ons uitgangspunt. Hierin spraken we met de politiek af om ons in te zetten op drie prioriteiten: 

1. Bestaanszekerheid voor iedereen
2. Versterking van de schuldenaanpak
3. Extra investeren in kinderen en jongeren. 

Inmiddels heeft het college dit akkoord (zie bijlage) overgenomen in het collegeprogramma en een uitgebreide Actie Agenda Meedoen en Schuldenvrij gelanceerd waarin deze drie speerpunten goed verwerkt zijn. Onze focus verlegt zich daardoor van lokale beleid beïnvloeding naar het realiseren van de uitvoering. Meer hierover en over andere resultaten kunt u lezen in het jaarverslag Armoedecoalitie Utrecht 2018.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux