Inzetten van ervaringskennis en -deskundigheid werkt

Democratischer, passender, menselijker

Het belang van het inzetten van ervaringskennis van inwoners voor beleid en dienstverlening wordt meer en meer erkend. Het helpt de menselijke maat terug te brengen en het vertrouwen tussen overheid en burger te repareren en te vergroten. Maar wat ís die ervaringskennis en -deskundigheid, hoe zet je deze in in beleidsprocessen en wat zijn argumenten om dat te doen?

Vanuit deze vragen heeft Movisie afgelopen jaar een theoretische verkenning gedaan naar de waarde van ervaringskennis in beleid en hebben we praktijkvoorbeelden gesproken en geanalyseerd. Tijdens interviews en leersessies met gemeenten en ervaringsdeskundigen vroegen we hen in hoeverre zij de waarde van ervaringskennis uit de theorie herkennen of andere waarden ervaren in hun eigen praktijk. De inzichten uit de theoretische verkenning, de praktijkvoorbeelden en gesprekken hebben ze gebundeld en in een uitgebreid artikel uiteengezet.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux