Inflatie dwingt tot structurele maatregelen

Brief Landelijke Armoedecoalitie aan Tweede Kamer

De Landelijke Armoedecoalitie heeft de leden van de Tweede Kamer en woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dringende brief gestuurd in verband met de sterk stijgende kosten van levensonderhoud. Dit als voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer op 11 mei over verhoging van het minimumloon.

Met de aanhoudende inflatie van bijna 10% ziet de Landelijke Armoedecoalitie steeds meer inwoners die hun energielasten en boodschappen niet meer kunnen betalen. Het betreft mensen met een laag inkomen voor wie de compensatie in energiekosten ontoereikend is, mensen met een iets hoger inkomen die buiten de compensatie vallen, en ondernemers en zzp’ers die nu omvallen vanwege het beëindigen van de coronasteunpakketten. De groep mensen die niet rond kan komen, wordt steeds groter. Zij hebben niets meer om op te kunnen bezuinigen. Steviger en structurele maatregelen zijn nodig!

Daarom vraagt de Landelijke Armoedecoalitie om de volgende maatregelen:

  • Verhoog het Minimumloon van € 9,- naar € 14,- per uur, met koppeling aan de uitkering;
  • Stimuleer gemeenten financieel om minimaregelingen op te hogen tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum, zodat de groepen mensen die nu net buiten de regelingen vallen niet door het ijs zakken;
  • Zorg in ieder geval tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum voor volledige compensatie van de verhoogde energierekening, bijvoorbeeld via de huurtoeslag;
  • Zoek daarin samenwerking met energiemaatschappijen;
  • Bouw de regelingen boven de 130% in een glijdende schaal af om de armoedeval te verkleinen;
  • Halveer de Wajongkorting niet en stop de stapeling van zorgkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking;
  • Zorg voor een structureel betere verhouding tussen inkomen en vaste lasten, zodanig dat mensen zelf hun voedsel kunnen kopen en in andere basisbehoeften kunnen voorzien en een buffer opbouwen die geldstress vermindert.

Op deze manier geven we daadwerkelijk invulling aan het begrip bestaanszekerheid.

Lees de hele brief >

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen
die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.
Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV,
Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Landelijke Clientenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de coalitie.
Contact: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl; 06 186 800 97

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux