Flats Overvecht

Huur sociale huurwoningen bevroren

De huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dit besloten. De bevriezing van de huren geldt voor alle gereguleerde huurwoningen. De corporaties krijgen 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies aan huurinkomsten te compenseren.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek in september 2020 dat de huren sinds 2014 niet meer zo hard zijn gestegen. De huren van corporatiewoningen zouden dit jaar stijgen met gemiddeld het inflatiepercentage, met een maximum van de inflatie plus 1 procent. De bevriezing van de huren die nu ingaat, geldt voor alle gereguleerde huurwoningen. Daaronder vallen de circa 2,3 miljoen woningen met een huur tot 752 euro van corporaties, maar ook de woningen van particuliere verhuurders in dezelfde categorie. Ook de huur van onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen gaat niet omhoog.

In sommige gevallen kunnen huurders alsnog te maken krijgen met een huurverhoging. Als de verhuurder een woning verbeterd heeft, bijvoorbeeld door het huis te verduurzamen, mag de huurprijs nog wel omhoog.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux