Het Speelkwartier

Speelgoedbank De Meern

De Speelgoedbank De Meern bestrijkt heel Utrecht, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het  draait al 11 jaar geheel op vrijwilligers.

Het doel van de speelgoedbank is het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De speelgoedbank zamelt hiervoor speelgoed in van particulieren, die geïnformeerd worden via scholen, verenigingen en onze website. Dat gebeurt omdat ze vinden dat kinderen toegang moeten hebben tot goed en deugdelijk speelgoed. Hierdoor zijn zij onder meer in staat zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen.

Verwijzers

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van speelgoed is een verwijzingsbrief van een hulpverlener nodig. Eén keer per maand is er uitgifte van speelgoed met uitzondering van de maanden juli en december. Het speelgoed is gratis, de kinderen mogen het houden en in het cluster van de verjaardag mag er een verjaardagscadeau gekozen worden. Het werkt met clusters van 4 maanden, dus 1x per 4 maanden mag een gezin komen voor een jaar lang met één verwijsbrief. Daarna is een nieuwe verwijzing nodig.

De volgende instanties/ hulpverleners kunnen verwijzers zijn:

 • Voedselbank
 • Gezinsbegeleiders
 • Ambulant begeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • School maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Schoolarts
 • Gemeentelijke sociale dienst
 • Kerkgenootschap of geestelijk verzorger
 • Begeleider schuldsanering
 • Verloskundige

Download informatie voor bezoekers >

Bezoek de website >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux