Grote Utrecht Stadsdiner groot succes

Op zondag 17 oktober was het Grote Utrecht Stadsdiner in Utrecht. 10.000 mensen aten mee. Op 40 verschillende locaties in de stad ontmoetten mensen met diverse achtergronden elkaar. Om samen te eten, verhalen te delen, en nieuwe verbindingen te leggen tussen mensen in de wijk.

Jongeren van U-2B Heard! deelden zelfgemaakte ‘Utregse Vijfschaft’ uit aan kwetsbare jongeren in het park, aan mensen die dak- en thuisloos zijn en bij het asielzoekerscentrum. “Onze jongeren vonden het erg leuk om eten uit te delen aan andere jongeren en het gesprek aan te gaan. Het leidt tot nieuwe ontmoetingen”, aldus Janne Willems – projectleider bij U-2B Heard! Bij bij Bosshardt in Kanaleneiland schoven 45 mensen aan tafel. Van jong tot oud, met allerlei culturele achtergronden. De kok deelde zijn levensverhaal wat diepe indruk maakte op de deelnemers. In buurthuis Sterrenzicht schoven 15 mensen aan tafel en in buurthuis de Leeuw aten 16 mensen mee. Verzorgingshuis Vecht en IJssel kookte voor 115 mensen. En zo was er op elke locatie wel iets speciaals. Daarnaast haalden ruim 500 mensen een maaltijdpakket bij een van de bibliotheken om thuis te koken.

Live talkshow

In het gevarieerde programma in de bibliotheek en in de live talkshow van RTV Utrecht lieten diverse sprekers hun licht schijnen over armoede. Hoe belangrijk het is om ertoe doen en de kans te krijgen om je te ontwikkelen. Onderstaand een kleine impressie.

Klik hier om de uitzending terug te kijken.
Binnenkort zijn er ook diverse filmpjes over de minicolleges te zien op Youtube.

Voorkom valse start op het Voortgezet Onderwijs

Eugenie Mac-nack – ambassadeur van de Armoedecoalitie – sprak over de dilemma’s en problemen waar ouders met een kleine beurs mee te maken hebben als hun kinderen van de basisschool gaan de middelbare school. Armoede geeft extra druk in gezinnen, het leidt bij kinderen tot minder concentratie. Juist dan is het belangrijk dat kinderen en ouders goed ondersteund worden in de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, zodat de kinderen zich geen zorgen hoeven te maken of hun schoolboeken en laptop er wel zijn als de eerste schoolweek begint. Nu gaat dat in veel gevallen mis, waardoor kinderen een valse start maken.

Pak rijkdom aan

Ingrid Robeyns – filosoof en econoom – gaf aan dat rijkdom en armoede gevolgen zijn van politieke keuzes. Mensen met een goede positie en groot geld worden door ons belastingsysteem bevoordeeld, terwijl de doorsnee man en vrouw hier veel minder profijt van hebben. Als we echt wat aan armoede willen doen, dan moeten we rijkdom beter verdelen, veel meer investeren in onderwijs en gezondheid en een grens stellen aan rijkdom, een fair limit!

Zet ervaringsdeskundigen in om sociale uitsluiting tegen te gaan

“Armoede is veel meer dan een financieel probleem”, aldus ervaringsdeskundige Malika. Het gaat ook over een gebrek aan netwerk, worstelen met jezelf en overleven. Als je daarin vast zit, lukt het niet om mee te praten en ervaringen uit te wisselen. Je zet jezelf op slot door je schaamte. Pas als iemand naast je gaat staan en je begrijpt, ontstaat een opening om je schaamte weg te duwen. Dat kan precies het verschil maken.

Eén leraar kan het verschil maken!

Dat ervoer Gὂnὒr Dilaver – voorzitter van het platform diversiteit en inclusie van het UMC Utrecht – toen haar schoolmeester in groep 8 van de basisschool, aan haar vader vertelde dat zijn dochter echt naar de grote stad moest om te leren omdat ze gewoon heel veel talent had.

Dit advies maakte de weg vrij voor Gὂnὒr om te leren en zich te ontwikkelen. Gὂnὒr ziet dagelijks hoe vooroordelen doorbroken kunnen worden en welke invloed het netwerk van mensen heeft op de keuzes die mensen maken en mensen krijgen. Daarom is het erg belangrijk dat een ieder zich bewust is van de onbewuste uitsluitingsmechanismen die bijna overal aanwezig zijn. Voor mensen die vanuit een achterstand komen is het erg belangrijk om mensen om je heen te hebben die in je geloven en verder kijken dan hun eerste indruk.

Je hoeft je niet te schamen

Linda Voortman – wethouder in Utrecht – vindt het belangrijk om stil te staan bij armoede in Nederland en in Utrecht. Het spreekt niet voor zich dat iedereen automatisch rekening houdt met zijn medemens en er weet van hebt dat er nog altijd vele mensen aan het overleven zijn. de Gemeente Utrecht probeert regelingen zo toegankelijk mogelijk te maken en zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar Linda is zich er erg van bewust dat er nog altijd ook vele mensen zijn die niet genoeg bereikt worden. Mensen die werken en een te laag inkomen hebben zijn heel moeilijk om te bereiken, terwijl die groep best groot is. Zo meldden zich in maart 2020 11.000 zzp’ers voor de corona compensatie maatregelen. Dat zijn mensen met een laag inkomen, die door corona over de rand vielen. Bij veel mensen zijn de regelingen niet bekend, en veel mensen schamen zich om hulp te zoeken. Linda benadrukt dat “je je niet hoeft te schamen, het ligt niet aan jezelf. Het is eerder zo dat de bijstand te laag is om van rond te komen en veel armoederegelingen onderbenut worden”. Ze roept dan ook een ieder op: “Heb je geldzorgen? Denk niet te snel ‘deze regeling is niet voor mij’. Je hoeft je niet te schamen, ga naar het buurtteam, en ga in gesprek over je zorgen. Dan kunnen we met elkaar kijken hoe we je kunnen helpen.”

Geef elk talent een plek

Bright Richards richtte de Toekomstacademie op om jonge vluchtelingen en asielzoekers die 18 zijn geworden uit te dagen welke rol zij willen spelen in de samenleving. Hij koppelt hen aan organisaties die hen in dienst nemen. Hij draait het probleem om. Het is niet meer de jongere die zijn hand op moet houden, op de deur moet kloppen, en zeggen: “Hé, zie mij”, maar de organisatie die naar het netwerk van de toekomstacademie toekomt en tegen de jongeren zegt: “Ik wil jou, want ik zie jou!” Op die manier probeert Bright een samenleving te bouwen waarin iedereen een rol kan spelen en ieders talent een plek krijgt.

Ertoe doen

Talent een plek geven en mensen ertoe laten doen is ook iets waar Redouan El Yaakoubi – profvoetballer – aan werkt in zijn stichting ‘Durf te dromen’. Redouan biedt kinderen uit Overvecht huiswerkbegeleiding en bijscholing om de cijfers omhoog te krijgen. Daarnaast kijkt hij naar de randvoorwaarden die nodig zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Want als kinderen zelfvertrouwen hebben en er thuis betrokkenheid is bij school dan is er veel meer kans dat kinderen hun talent kunnen ontwikkelen dan wanneer je alleen op de cijfers focust. In zijn ‘school’ leert hij kinderen ook om met tegenslagen om te gaan, te geloven in zichzelf, te plannen en te organiseren. Hij geeft hen het gevoel dat ze ertoe de doen! en geeft hen een positief voorbeeld waarin je kan zien dat het echt wel kan. Daarom roept hij op: “Kijk naar jezelf in de spiegel en bedenk ‘wat kan ik doen voor mijn medemens?'”

Al met al waren wij dik tevreden over alle bijdragen van iedereen aan internationale armoededag. Zowel in de bibliotheek als in de wijken, op televisie en op straat.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux