Gemeente Utrecht springt in de bres voor studerende jongeren met schulden

Vanwege de wetswijziging mag de gemeente geen saneringskrediet meer verstrekken aan studerende jongeren. “De wet schrijft namelijk voor dat je alleen nog kunt aflossen als je inkomen hebt. Studiefinanciering geldt niet als inkomen”, is te lezen in een brief van het college. De gemeente Utrecht noemt dit ‘onacceptabel’ en heeft zelf een regeling in het leven geroepen.

Er is daarom besloten om jongeren met een studiefinanciering hetzelfde krediet te geven als werkende jongeren. Zij lossen echter niet af in geld, want, zo stelt de gemeente; “Werken aan je toekomst beschouwen we ook als oplossing voor je schuldprobleem.” Zolang de financiële situatie stabiel blijft en de jongere voortgang boekt op de studie worden de schulden in die periode kwijtgescholden.

Lees meer >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux