Torentje, Parlement

Geen pleisters, maar zekerheid

Brief Landelijke Armoedecoalitie aan Kamer

Op 29 november besprak de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Landelijke Armoedecoalitie stuurde de Kamerleden een brief om aandacht te vragen voor de bestaansonzekerheid van ruim 1 miljoen mensen met een laag inkomen. In deze brief pleit de armoedecoalitie voor vijf verbeteringen in de praktijk die het gezamenlijke doel van bestaanszekerheid dichterbij brengen.

De verbetervoorstellen gaan over de volgende onderwerpen:

  • Maak de aangekondigde maatregelen structureel
  • Bied een gerichte energiecompensatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking
  • Realiseer een eenvoudig systeem van toeslagen en regelingen
  • Zorg en vervoer wordt te duur
  • Zet in op preventie en vergroten van het bereik van regelingen

Welke voorstellen op deze onderdelen worden gedaan, kun je lezen in de brief.

Download de brief >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux